Hauptsaison 24. 06. 2023 – 08. 09. 2023

 

Nebensaison ab 09. 09. 2023

 

 

  • Ortstaxe pro Person / pro Tag ab dem 14. Lebensjahr 2,00 Euro
  • Endreinigung 40,00 Euro

 

 

Hauptsaison vom
17.12.2022 – 06.01.2023, 28.01.2023 – 03.03.2023

Nebensaison
bis 16.12.2022, 07.01.2023 – 27.01.2023 und ab 04.03.2023

 

  • Ortstaxe pro Person / pro Tag ab dem 14. Lebensjahr 2,00 Euro
  • Endreinigung 40,00 Euro